MARIA MARTORELL VALIENTE

2º batxiller B

HORARI

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-8:55 Economia Història d'Espanya Castellà Tutoria Anglès
8:55-9:50 Castella Tic Filosofia Mates Geografia
9:50-10:45 Tic Geografia Geografia Economia Economia
10:45-11:05 Pati
11:05-12:00 Anglès Economia Tic Català Català
12:00-12:55 Mates Català Anglès Castellà Tic
12:55-13:10 Pati
13:10-14:05 Filosofia Filosofia Mates Geografia Història d'Espanya
14:05-15:00 Mates Història d'Espanya